Diensten

Duurzaamheid speelt een cruciale rol in het langetermijnsucces van elke organisatie. Uitdagingen zoals klimaatverandering, schaarste aan hulpbronnen en demografische veranderingen vormen de wereld van vandaag. Bedrijven en andere organisaties moeten zich aanpassen om concurrerend te blijven en te voldoen aan de steeds veranderende behoeften en verwachtingen van de samenleving. Change in Context is gespecialiseerd in het ondersteunen van organisaties bij het stellen en bereiken van duurzaamheidsdoelstellingen binnen deze snel veranderende context.

CSRD Kickstarter

De nieuwe Europese richtlijn voor duurzaamheidsrapportage (CSRD) is van toepassing op de meeste Europese bedrijven met meer dan 250 werknemers en/of een jaaromzet van meer dan €40 miljoen. Het doel is om de prestaties van bedrijven op het gebied van duurzaamheid te verbeteren. Change in Context kan helpen bij het bepalen of jouw organisatie er klaar voor is om aan de vereisten te voldoen. En om de CSRD te gebruiken als een strategische katalysator voor verandering, voorbij rapportage.

Onze CSRD Kickstarter biedt inzicht in de stappen die nodig zijn om aan de CSRD-vereisten te voldoen. Via een reeks interactieve workshops zullen we eerst jullie ambitie vaststellen en uw huidige duurzaamheidsstatus beoordelen. Met jullie multidisciplinaire team zullen we vervolgens een routekaart ontwikkelen om de kloof te overbruggen tussen de ambitie en de huidige status, met duidelijke tijdslijnen en betrokken eigenaars.

Materiality Matters

Duurzaamheid biedt zowel kansen als risico’s voor bedrijven. Echter, deze zijn niet voor elk bedrijf hetzelfde. Een materialiteitsanalyse helpt om de duurzaamheidsonderwerpen die het meest relevant zijn voor jullie specifieke omstandigheden te idenficieren.

Onze Materiality Matters-aanpak helpt bij het bepalen van de focus van uw duurzaamheidsstrategie. Daarnaast biedt het inzicht in de belangen van uw belangrijkste stakeholders en bevordert het betrokkenheid en afstemming van het hoger management. Samen bepalen we de meest (kosten)effectieve manier om elke stap uit te voeren: deskresearch, stakeholderbetrokkenheid, analyse en afstemming met het management.

Cocreatieve Strategiereis

Of de ambitie nu is om bij te dragen aan een betere toekomst en het bedrijf toekomstbestendig te maken óf om te voldoen aan de eisen van klanten en wetgeving, je hebt een gerichte duurzaamheidsstrategie nodig om tastbare resultaten te behalen.

Aan het einde van onze Strategische Cocreatie Reis heb je een gedeelde visie op de duurzaamheidsambities en prioriteiten van je organisatie. De strategie biedt een routekaart met doelen, tijdschema’s, KPI’s en duidelijke verantwoordelijkheden voor elk prioriteitsonderwerp. Het interactieve cocreatieproces zorgt voor betrokkenheid en eigenaarschap binnen de organisatie en legt tevens een vooruitkijkende monitoring- en governancecyclus vast.

Strategie Implementatie Support

Zelfs de sterkste strategieën leveren soms niet de gewenste resultaten op. Uitdagingen zoals andere belangrijke taken, gebrek aan bewustzijn bij nieuwe medewerkers of weerstand tegen verandering bij het middenmanagement kunnen de voortgang belemmeren. In deze gevallen kun je wellicht ondersteuning gebruiken om gedragsverandering te stimuleren en ervoor te zorgen dat de duurzaamheidsdoelen behaald worden.

Onze Strategie Implementatie Support maakt gebruik van inzichten in mensenlijk gedrag om de barrières en weerstand die de voortgang in de weg staan te begrijpen. Vervolgens ontwikkelen we interventies voor positieve verandering, zoals interne communicatie, aanpassing van ondersteunende mechanismen en training, om deze obstakels te overwinnen en de duurzaamheidsdoelen dichterbij te brengen.